Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Požehnané Velikonoce

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.108.broadband7.iol.cz )
Kdy: 04. 04. 2021 21:41
Předmět: Re: Požehnané Velikonoce

Aleši zkusím odpovědět TAKTO do Vašeho textu:
   1) třeba připustí, že Ježíšova smrt třeba měla jiný, třeba i světodějný  význam ("Ježíš vstal z mrtvých ve víře svých učedníků"), i po ně  má životný význam. Jen ta zázračná forma se jim vzpírá, je v nejstarších  vrstvách NZ nakonec málo doložená, atd.
DOBŘE, BOHU DÍKY ZA TAKOVOU VÍRU. JE TO NĚJAKÝ STUPEŇ POZNÁNÍ, DOBŘE. SPOLEČNÝM STUDIEM NZ TAKOVÝ ČLOVĚK POZNÁ, ŽE SI EVANGELISTÉ DALI VELMI ZÁLEŽET NA DOKLADOVÁNÍ KRISTOVA TĚLESNÉHO VZKŘÍŠENÍ.
   2) zeptají se nás - a ta pochybnost se objevuje už v NZ samotném: jestliže  existuje vzkříšení z mrtvých, proč nevstávají i další křesťané, proč jen  Kristus? JSOU PŘÍPADY VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH NĚKTERÝCH NAŠICH BRATŘÍ. NIKDO
ALE ZATÍM NEDOSTAL NEPORUŠENÉ TĚLO JAKO KRISTUS. TATO TĚLA JSOU PŘIPRAVENA AŽ NA POSLEDNÍ VZKŘÍŠENÍ.
   3) Jirko, nakonec i to vaše vysvětlení tenduje spíše k obecným duchovním  výpovědím o odpuštění hříchů, které by se mohly stát i bez vzkříšení?
ASI ANO, ALE KRISTOVO VZKŘÍŠENÍ DOKAZUJE PRAVDIVOST DALŠÍCH ZÁSADNÍCH DUCHOVNÍCH BODŮ EVANGELIA, JAKO ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ A NADĚJI NA VZKŘÍŠENÍ.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód