Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Požehnané Velikonoce

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 04. 2021 07:39
Předmět: Re: Požehnané Velikonoce

Jirko, píšete, že pokud církevník má problém s vírou v "těla z mrtvých vzkříšení", že se křesťanem "vůbec nestal". Souhlasil bych, ale tito jinak věřící:
1) třeba připustí, že Ježíšova smrt třeba měla jiný, třeba i světodějný význam ("Ježíš vstal z mrtvých ve víře svých učedníků"), i po ně má životný význam. Jen ta zázračná forma se jim vzpírá, je v nejstarších vrstvách NZ nakonec málo doložená, atd.
2) zeptají se nás - a ta pochybnost se objevuje už v NZ samotném: jestliže existuje vzkříšení z mrtvých, proč nevstávají i další křesťané, proč jen Kristus?
3) Jirko, nakonec i to vaše vysvětlení tenduje spíše k obecným duchovním výpovědím o odpuštění hříchů, které by se mohly stát i bez vzkříšení?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód