Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Richard Dawkins - narozeniny

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 28. 03. 2021 19:40
Předmět: Re: Richard Dawkins - narozeniny

Ano, vím, že jste religionistiku studoval. Tak ať se ze sofistiky neobviňujeme navzájem a tupě, zjednodušuji svou otázku ještě víc:
vypisujete, jaké vlastnosti nesmí suverénní Bůh mít ("…., tento Bůh naprosto postrádá absolutní znaky, moc, dobrotu, prostě božskou suverenitu.") Vy chcete určovat, jaký Bůh nesmí být? Právě to vypadá trošku, jako byste se sám stavěl nad Boha.
A neomezujete jeho suverenitu právě touto exkluzí podle lidského rozumu? Napíšete, že je to výsledek etické reflexe. Je takto dost otevřená k tomu všemu různému, co v Bibli je? A dost si vědoma omezenosti lidského poznání a normotvorby?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód