Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Richard Dawkins - narozeniny

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 28. 03. 2021 19:23
Předmět: Re: Richard Dawkins - narozeniny

Nevím, jestli je to vaší velkou nezkušeností a neškoleností s filosofickou logikou a absencí myšlenkové ukázněnosti, nebo jestli se jedná o úmyslnou sofistiku, ale: opakovaně nacházím ve vašich výpovědích různé dezinterpretace, nebo povrchnosti, nebo překrucování, to vše vám pak nesmírně usnadňuje stavění slaměných panáků.
"Píšete: Bůh je suverénní - to znamená - nesmí se k jeho popisu používat adjektiva, která se používají pro kenanejské bohy - kteří jsou omezení." Ne, nepíšu. Rozhodně bych se nemohl snížit k podobně ontologicky naivním tvrzením (Bůh je xy, Bůh není xy, taková dětská hra na presokratické eleaty by to byla). Pouze konstatuji, že v textu Starého zákona, jehož status teď třeba ani neřešme, že v tomto textu se opakovaně a velice frapantně traktuje Bůh antropomorfně. Nevyplývá z toho nic moc o pojmu Boha jako takového, ale naprosto určitě o způsobu, jakým pojímají Boha Hebrejci - pisatelé a nositelé starozákonního textu.
Čímž ztroskotávají všechny vaše další poznámky o "doktrinářství jako prase", asi prý podle Dawkinse. Dawkins nedělá v uvedené a diskutované pasáži nic jiného, než že značně sžíravě komentuje etické kvality starozákonního Boha, tak, jak vyplývá z jeho čtení starozákonního textu (ale rozšířeného čtení, a v nějaké míře legitimního čtení). Lakonicky řečeno: Dawkins nepodniká ani tak metafyziku jako literární recenzi starozákonního textu.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód