Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Richard Dawkins - narozeniny

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 28. 03. 2021 18:32
Předmět: Re: Richard Dawkins - narozeniny

Nechci, aby se tu nějak zašmejdil ten původní podnět - krajní problematičnost starozákonního pojmu Boha podle Dawkinse (a podle mě) (a podle mnoha dalších křesťanů i nekřesťanů). Šíře tohoto podnětu se přece naprosto nevyčerpává nějakým neexaktním Ježíšovým podobenstvím o zlých vinařích, podobenstvím, které rozehrává všemožné pedagogické i intertextuální metafory. Bůh Starého zákona je nejenom mstivý, ale i žárlivý (říká, že je žárlivě milující, hahaha; i v životě je hrozně fajn narazit na mstivého a "žárlivě milujícího" partnera). Ix měst tento J-H-V-H vyhubit se vším živým, co je v ních, "vyhubit jako klaté", chce po svých věřících Hebrejcích různé zlé, divné a nelogické věci, kdy oženit se s prostitutkou jako Ozeáš nebo dlouhou dobu se život různými nejedlými obilnými sračkami jako Ezechiel představují ještě ty nejschůdnější Boží příkazy.
Celé tohle pojetí starozákonního božstva ztroskotává na dvou stranách. Jednak kritikou textu samého - kde se vzal tento text, u starých Izraelců a Judejců, co vyjadřuje, nevyjadřuje trochu příliš jejich strategie přežití, jejich legendotvorbu? A za druhé koliduje s etickou reflexí: Bůh, který tolik žárlí, mstí se, vzteká se a vraždí nebohé lidičky, které buď nějak zranily kult anebo prostě a jednoduše jdou jen kolem, existují kenaanejsky po svém - tento Bůh naprosto postrádá absolutní znaky, moc, dobrotu, prostě božskou suverenitu. Žárlí, mstí se a vztekají se právě lidé, tvorové, kteří lítě zápasí o nedostatkové zdroje v tomto světě, o lásku a úctu někoho, na kom jim zcela nebožsky a asi i pošetile záleží, o sebepotvrzení, o místo na slunci, o přežití. Toto ale božský Bůh nemá zapotřebí, toto by měl zapotřebí jenom málo božský Bůh. Pro nás religionisty se tu ukazuje substrát Boha J-H-V-H, který původně nebyl tak moc monoteistickým principem, zcela mu chyběla univerzalita, spíše se podobal partikulárním kmenovým bůžkům, kteří mají důvod žárlit. Wellhausenova interpretace Mojžíšových knih dobře ukazuje, jak se monoteistický všehovládce Hospodin vyvinul původně k určitého trochu ozvláštněného kmenového božstva docela polyteistické reflexe.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód