Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Richard Dawkins - narozeniny

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 27. 03. 2021 19:08
Předmět: Re: Richard Dawkins - narozeniny

První odstavec jsem při nejlepší vůli nepochopil, popřípadě nedává smysl. Nastejno to vyjde pro nějakého metapozorovatele výpovědi, protože ten vidí relativitu či "neabsolutnost" každé výpovědi, ať už je vyslovována s pokorou nebo zcela sebejistě. Nestejná je tu ale právě subjektivní víra ve vlastní tvrzení.
Řekl jsem něco o dost jiného, než zde reprodukujete. Řekl jsem, že se ztotožňuji s Dawkinsovými postřehy o kvalitě starozákonního Boha. Ovšem zároveň jsem věřící křesťan, raději bych řekl kristovec, následovatel Krista. Můj Bůh je jiný než ten starozákonní.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód