Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Richard Dawkins - narozeniny

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 27. 03. 2021 13:18
Předmět: Re: Richard Dawkins - narozeniny

Otázka dokazování existence Boha, vyvracení existence Boha, Boží údajné neexistence je přece úplně mimo horizont výše uvedeného citátu o nesympatičnosti starozákonního Boha. Vzhledem k tomu, že Dawkinsova ateistická kampaň z předminulého desetiletí nechala na autobus napsat nápis "THERE'S PROBABLY NO GOD" je jasné, že jsou podobné námitky o tom, jak Dawkins and comp. nemají vychytané ontologické a noetické souvislosti svých tvrzení, liché. Anglosaská kritická tradice tu navazuje na Russellovu námitku "čajové konvice". Dokazování Boha glosuje Russell takto: "Představme si, kdyby někdo tvrdil, že okolo Země krouží ve vesmíru stříbrná čajová konvice. Zní to absurdně, což? Přesto nikdo není schopen nabídnout stoprocentní a nevývratný důkaz, že tato čajová konvice opravdu okolo Země nelétá. Je to jen velice nepravděpodobné a absurdní, tuto čajovou konvici na oběžné dráze předpokládat." A podobně se to podle Dawkinsovy školy má s existencí Boha.
Ovšem to je jiné téma než sympatičnost starozákonního Boha, jak se opírá o četbu Bible. Nesympatičnost tohoto obrazu Boha by vůbec nemusel takto sršatě komentovat nějaký nový ateista Dawkinsova typu. Gnostická nebo osvícenská četba Písma kráčí už dávno tímto směrem.
(A ten dawkinskovský/protidawkinsovský sborník jsem asi četl, před lety. Mají tam příspěvky Drápal, Roskovec a Hříbek. Jeden můj ateistický přítel komentoval úroveň Drápalova a Roskovcova zmocnění se tématu velice posměšně, podrobnostmi ovšem po tolika letech nemohu sloužít.)

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód