Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Richard Dawkins - narozeniny

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 27. 03. 2021 07:56
Předmět: Re: Richard Dawkins - narozeniny

Dawkins je prostě jen jeden vyhrocený hlas v diskusi o náboženství. Snaží se argumenty vyvrátit něco, co vyvrátit nejde. Už v české, i odborné diskusi internetové diskusi ke knize Boží blud najdete i mnoho argumentů proti němu, některé jste naznačil už v použitém citátu - v tomhle jednostranném přehánění nikdo starozákonního Boha nepozná, to je Dawkinsova svévolná subjektivní reinterpetace. (Pokud bych si já měl vybrat, zda budu vážně zvažovat ideologii nějakého náboženství nebo ideologii nějakého jednotlivce, magora, větší závažnost pro mne bude mít náboženství, prověřované po stovky let mnoha lidmi.) A v anglosaské intelektuální diskusi je Dawkins prostě "ten pošuk", ano, výmluvný, krajní pozice, o které je dobré vědět, ale sotva může být skupinově zastávána.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód