Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: COVID

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 19. 03. 2021 08:23
Předmět: Re: COVID

Desitin napsal(a):
 roušky jsou účinné, o tom žádná.  Co mě trápí mnohem více, je proč mám lpět na svém životu, který jsem si  nevybral, ale byl jsem do něj uvržen, a navíc budu proti své vůlí souzen.  Ještě více mě trápí, že nechci do věčného utrpení, ale ani si neumím  představí věčnost s tím, kdo se zove Bůh, a který vše stvořil, včetně nemocí  a utrpení. Jaké to je být v ráji, věčně, s Bohem, a ptát se Ho: Bože tolik  jsem tě prosil, nepomohl jsi mi. Měl jsi veškerou moc, trpěl jsem, vykašlal  ses na mě. Pomohli mi dobří lidé,ale Ty ne. Proč tu teď musím být s Tebou a  přetvařovat se?  Smrt je jen vysvobození z Božího experimentu. K smrti nepotřebujete peníze,  dobré postavení, doktoráty. Smrt je zadarmo a je to propustka z této Božské  komedie. Jen trochu váhám, kam mě vlastně Kristus dovede….
Některé trefné postřehy oceňuji, ale příteli: Podle mě se celé to vaše uvažování nebo spíš lamentování odvíjí, úplně zbytečně, od špatně stráveného Apoštolského vyznání víry a nejspíš je i ohlasem práce různých církví. Vedete jakýsi naříkavý dialog s různými substráty křesťanské víry a spíše asi i různými vašemi doměnkami o víře. Podle mě to je zbytečné a klidně můžete tento rámec zahodit a pustit se do vlastního duchovního hledání bez jakéhokoli vydávání účtů křesťanství či domnělému křesťanství. Boha lze hledat a nacházet i na vlastní pěst, nejenom v církevních doktrínách (zvláště když vidíme, že ani křesťanští kazatelé zhusta nevědí, co si s těmito církevními doktrínami počít).

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód