Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: COVID

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.108.broadband7.iol.cz )
Kdy: 09. 03. 2021 22:44
Předmět: Re: COVID

Pawel napsal(a):
 Jirko a byl ten zemřelý jinak zdravý? Umřel jen na koronu nebo se mu to k  něčemu přidalo?
Jo, bratře něco navíc tam bylo, ale má dvě dcery, 5. a 9. třída, je to tragédie, měli jsme ho rádi. Ještě v prosinci byl plný života, samá legrace.
Prosím, pojďme se v tuto postní dobu sjednotit v modlitbách pokání, buďme ústy našeho bezbožného českého národa. Pane, prosím smiluj se nad námi, voláme k Tobě z hlubin beznaděje. Den co den odváží do márnic naše známé, často mladé lidi, je těžké to snášet! Dost bylo mrtvých Pane, prosím nemeškej, jak dlouho ještě? Hospodine Nejvyšší, prosíme promluv pro drahou a vzácnou krev Tvého Syna, prosíme neotálej! Vyznáváme upřímně naše mnohá, mnohá provinění, doufání ve falešné jistoty, sobectví, bezbožnost, materialismus, odmítali jsme přiznat a vyznávat své chyby až se nakupily jako batoh kamení na našich zádech. Chceme je spatřit, prosím sestup Ty, Drahý a Vzácný a otevři oči českému národu- našim bratřím a sestrám, kteří Tě dosud ignorovali. Rozpomeň se prosím na nás pro naše drahé otce (předky) kteří nám předali Tvé vzácné evangelium a byli vzorem nám všem, krajina vzkvétala a byla požehnaná . Pane oslav se prosím, ať lidé vzdají chválu jen Tobě, staň se zachráncem Čechů, prosím! Milujeme svůj národ a svoji zem a z hlubin k Tobě voláme, pokorně žádáme- promluv, sestup a skaň na nás! Amen.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód