Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: nediskuse

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.108.broadband7.iol.cz )
Kdy: 07. 03. 2021 14:42
Předmět: Re: nediskuse

Desitin napsal(a):
 když Bůh stvořil svět a zdál se mu tento výtvor dobrý, proč chce stávající  svět ver. 1.0 nahradit za nový verze 2.0?  Zmýlil se a vytvořil svět od počátku špatný?  Pak i jeho úmysl byl špatný a nemá smysl se trápit svou nedokonalostí
Pán řeší způsob a míru naší bohorovnosti. Ve své svaté a úžasné vůli chtěl, abychom měli potenciál ve své malé omezenosti se stát jemu jaksi přáteli, čehož jsme nebyli zatím vůbec schopni. Společným jmenovatelem je naše nebetyčné sobectví, záměrné zabředávání do vášní až modloslužby různého druhu až po vzdor člověka vůči Bohu, podobný, jak zde Vy prezentujete. Zkuste na to jednou jít jinak a objevovat v tom co vidíte, cítíte, prožíváte, chutnáte, konáte …. Jeho velikost.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód