Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: nediskuse

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 07. 03. 2021 14:04
Předmět: Re: nediskuse

To, že Bůh stvořil svět a řekl, že "je to dobré", to nám podává poetická 1. kapitola První knihy Mojžíšovy. Historické bádání ukazuje, že se jedná o pravděpodobně nejmladší vrstvu Pentateuchu (pěti knih Mojžíšových), vzniklou pod vlivem babylónského zajetí a setkání židovských elit s perskými theogoniemi. Prostě mytická a hodnotící hymnická poezie.
Tento svět nelze považovat za dobrý, potřebuje vykoupení. O tom svědčí naše každodenní zkušenost i reflexe přírody i dějin.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód