Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: půst

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.108.broadband7.iol.cz )
Kdy: 26. 02. 2021 21:58
Předmět: půst

Jak se kdo postíte? Můžeme napsat náměty k postu na tuto dobu. Pán říká, že pravý půst je "otevřít okovy svévole, dát ujařmenému volnost, nebýt netečný k vlastní krvi". Toto praví Pán: „Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo, tvůj soumrak se stane poledním jasem. Hospodin tě stále povede, v nedostatku ukojí tvou touhu, posílí tvé údy. Budeš jako zavlažovaná zahrada, jako (živé) zřídlo, jehož voda nevysychá. Co od věků leží v troskách, tvůj rod znovu vystaví, obnovíš základy (zdiva) zašlých pokolení. Budou tě nazývat: Ten, který zazdívá trhliny, ten, který obnovuje trosky k přebývání. Zastavíš-li svou nohu v sobotu, nebudeš-li vyřizovat své záležitosti v den mně zasvěcený, nazveš-li sobotu svou rozkoší a Hospodinův svátek úctyhodným, oslavíš-li ho tím, že nebudeš cestovat, že nebudeš vyřizovat své záležitosti a zbytečně tlachat, tu bude tvá radost v Hospodinu. Povznesu tě na výšiny země a nasytím tě dědictvím Jakuba, tvého otce. Ano, Hospodinova ústa to řekla.“
Já se snažím o toto: - míň pít alkohol - dávat si pozor na jazyk - po probuzení začínám modlitbou - snažím se být milý, nesoudit - dlužníkům být zapomnětlivý
Zní to dobře, ale pod jedna a dvě mi moc nejde…:(

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód