Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Je bible humanistická?

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 24. 02. 2021 12:58
Předmět: Re: Je bible humanistická?

Možná přeceňujeme sdělnost a univerzalitu něčeho, co je součástí našeho kulturního okruhu (zde Mozarta). Ani na vnímání jeho průzračných harmonií není nic "přirozeného", jedná se o určitý kulturní výkon - i pro dítě, i pro dospělého (nemá-li zvláštní zálibu pro staré umění), natož pro Asiata. I když v globální kultuře je v určité instantní míře Mozart přítomný všude.
Harnack, jak vím z tamté přednášky, říká, že prvotní církev se zachovala dost logicky, když odmítla Markióna a jeho separaci od starozákonní tradice. (Napsal o Markiónovi i dizertaci, pokud vím.) To, že k této separaci nedospěl ani Luther, považoval ale Harnack za jakési osudové civilizační rozhodnutí. A to, že Harnackova církevní současnost stále setrvávává na kontaminaci Nového zákona Starým zákonem, už vnímal jako vyloženou opožděnost, se kterou už je nejvyšší čas něco udělat. Akorát pak za Třetí říše další pokračování této diskuze ze strany Deutsche Christen vedla k takové diskreditaci, takového spuštění se s nacismem, že už se po roce 1945 podobný požadavek těžko kdo odváží vyslovit.
Stejně je pozoruhodné, jak malý problém pro křesťany syntéza Starého a Nového zákona představuje. Když přece už jen jasné trvání tradičních Židů na ucelenosti Starého zákona bez Nového musí ukazovat, že to vůbec není taková houska na krámě. (Luthera ovšem tato potíž setrvávání Židů na své tradiční víře bez potřeby přijetí evangelia vedla, dost logicky, ke vzteklému antisemitismu: Židé jsou od přirozenosti zkažení a zlí, úmyslně zůstávají ve své slepotě, nechtějí přijmout důsledky, které jsou pro křesťana Luthera přece tolik "jasné".)

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód