Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Je bible humanistická?

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 02. 2021 17:41
Předmět: Re: Je bible humanistická?

Existenciální váha v těchto příkladech? Tak např., co jsem tam napsal jako první: spory o šabat. Bez pořádného průhledu Starým zákonem by tyto Ježíšovy spory vyznívaly tak, že starostí zbožných židů bylo především hlídat, aby o šabatu nikdo nic nedělal, zatímco Ježíš mu dává pozitivní obsah. Ale význam šabatu ve SZ je přece hodně bohatý a rozmanitý. I to nicnedělání může být takové a takové - vzpomínám, jak silně na mne zapůsobily fotky prázdných highways v izraelských velkoměstech. A když poznáváme tuto židovskou plnost významu, i naše tázání, v čem ho Ježíš překonává, může být ještě kvalitnější. A nejen intelektuálně, i existenciální důsledky do našeho života mohou být podloženější.
Navrhnul bych experiment, když jste vy mluvil o tom, že se vývoj mojl vydat i směrem odtržení od sz tradice. Jak bychom rozuměli Novému zákonu, kdybychom neznali a nečetli Starý zákon? Je těžké si to představit, protože je pro nás samozřejmostí, že SZ do nějaké míry známe. Ale myslím, že bez těchto znalostí bychom evangeliu nerozuměli téměř vůbec. Ani jen slova Ježíš a Kristus by nám mnoho neříkala. (Vždycky si připomenu, jak v českém překladu libreta JCS jsou slova: "Poslyš, Kriste, lidé slepě věří, že jsi Mesiáš." Jo, tak takto blbí jako Michal Prostějovský bychom byli bez znalosti SZ my všichni.)

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód