Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Je bible humanistická?

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 23. 02. 2021 16:57
Předmět: Re: Je bible humanistická?

Přísně vzato je pravda, že 20. století vymyslelo nejkrutější prostředky hromadného vraždění. To proto, že bylo technicky na výrazně vyšší úrovni než předchozí epochy. Mohlo proto použít vyspělou logistiku, pomocí které mohlo rychle vlaky dovést desetitisíce a statisíce na jedno místo a tam je v rychlých intervalech "sterilně" vraždit. Největším technickým problémem nebylo vraždění, ale likvidace mrtvol, vzpomínal před soudem velitel Osvětimi. - Ale i když se pracuje v různých epochách s různě vyspělými nástroji, míra zla, násilí a zlovolné vůle ke genocidě je v dějinách asi konstantní (konstantně strašně velká). V jakékoliv epoše vidíme války, vyvražďování, mučení a hrůzy v počtu a intenzitě, které se zdráhá rozum uvěřit.
Co jste napsal o různých intertextualitách v evangeliu směrem k Tóře, to mi přišlo na první pohled moc zajímavé. Až na druhý mi došlo, že z toho asi vlastně pro nikoho kromě nás specialistů (jsem absolvent religionistiky) nic nekouká. Jenom jakási právě specialistická hračička. Nic zobecňujícího, nic zajímavého, nic jedinečného. Prostě jde o jakési názvuky na Tóru, o takovou až derridovskou hříčku. Dávat na tyto zajímavé intertextuální přesahy do Hebrejské Bibli v církvi zásadní existenciální váhu by znamenalo skoro zatěžování druhých břemeny, která sami neneseme (kteréžto počínání Ježíš ostře odsuzuje).

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód