Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Je bible humanistická?

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 02. 2021 13:18
Předmět: Re: Je bible humanistická?

O nějakém suspendování bych vůbec nemluvil. Ani ve smyslu pokroku mezi SZ a NZ, ani ve směru k době naší. Je jistě už skoro klišé, že 20. století vymyslelo nekrutější prostředky hromadného vraždění. Ale myslím si, že i v dnešní době jsou takové potence spíš skryté pod povrchem než odbyté.
- Ozvučná deska, to by se muselo ukázat na mnoha příkladech: tak v čem spočívalo sz pozadí Ježíšových sporů o sabat? tak jací vlastně a skutečně byli ti farizeové? co to znamená, když Ježíš na Hoře proměnění rozmlouvá s Eliášem a Mojžíšem o svém "exodu"? proč je napsáno, že Ježíš svých 12 učedníků "stvořil" (a překládáno "vyvolil")? co znamená Ježíšovo "ať mne mine tento kalich", a vůbec všechny prvky jeho poslední večeře? Tušíme, že takových legitimních souvislostí jsou stovky… A že k nim je důkladné promýšlení SZ nutné.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód