Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Je bible humanistická?

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 02. 2021 12:35
Předmět: Re: Je bible humanistická?

Nevím, kde a jak by měla být "povinná". Neměla by christocentrismus kazit. Spíš by měla být ozvučnou deskou, na které ten vrcholný tón ještě zřetelněji vyzní. Nebo jak to řekl profesor Heller: SZ je plný vět bez teček. A vy ho čtete jako knihu napínavou, která vám dává požitek, když už tu tečku znáte. - Ta výtka agresivity se tu stále opakuje. Jen po paměti napíšu z knížky Zapovězené žalmy, kterou jsem četl už před léty. POkouší se vyrovnávat s těmi nejtěžšími místy žalmů, kde jsou i takové hrůzy jako prosba, aby byly děti nepřátel roztříštěny o skálu. A má vysvětlení, jo i vysvětlení zůstává drsné, že to je slovní agrese žalmisty, kterou si ulevuje v situaci zahnání do kouta a bezmoci. Skutečné agrese napáchal sz Izrael asi velmi málo. Ale slovní agrese mu na několik způsobu pomáhala. Píšu to jen zkratkovitě a vím, že se takové věci nesnadno vykládají v katechezi. Na druhou stranu si však nemyslím, že s patřičným vysvětlením by to byla jen libůstka pro pár znalců, že evangelíci takové vzdělávání a rozšiřování obzorů rádi a dobře snesou.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód