Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Je bible humanistická?

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 02. 2021 11:05
Předmět: Re: Je bible humanistická?

Jistěže bych byl i já schopen význam SZ pro křesťanství na mnoho způsobů relativizovat. Už jsem tady i napsal, že ne vše ze SZ je pro křesťany důležité, že něco by mohlo být i škodlivé, kdybychom to převzali. Dále např. mám velký problém s tím, když jsou církevní perikopy stavěny často na vzorci "sz předjímka - nz naplnění". Mám problém, když je kus dnešního zájmu o SZ motivován snahou odčinit vinu na holokaustu. Atd. - Ale ten kritický pohyb má u mne, věřte nebo ne, stále i tendenci opačnou, že s údivem objevuji pro sebe ve SZ nové pravdy a dimenze, které jsou pro mne jako křesťana a pro jádro mé víry obohacující.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód