Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Je bible humanistická?

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 02. 2021 08:19
Předmět: Re: Je bible humanistická?

Jistěže i v jiných tradicích můžete hledat a najít věci, které ukazují ke Kristu. Dnešní křesťanská kázání se takovými věcmi hemží, někdy řeknete "dobré", někdy se chytáte za hlavu. A přesto to asi není stejná souvislost jako s tradicí hebrejsou. Na tu je evangelium naroubováno genuinně, řeknu já, tady se spolu neshodneme, vy řeknete, že tomu mohlo být jinak. Genuinně podle mého proto, že: 1) Ježíšovo myšlení, mluvení a jednání v této tradici žije; 2) mnoha věcem v evangeliu bychom nerozuměli, kdybychom sz pozadí neznali; 3) první svědkové, když chtěli vyjádřit Ježíšův význam, museli se na SZ odvolávat. A pak si ještě SZ a NZ odpovídají duchem, odvážím se tvrdit, takovými důrazy jako je dějinnost spásy, důrazem na individualitu člověka atd.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód