Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Je bible humanistická?

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 23. 02. 2021 07:28
Předmět: Re: Je bible humanistická?

Luther byl součástí určité fáze křesťanské civilizace a teologie, zcela europocentrické, základním a těžko zpochybnitelným modelem křesťanství pro něj a pro jeho dobu bylo církevní členství a na naše poměry zcela nekritický vztah k textu Písma. Otázku nesamozřejmosti symbiózy Nového a Starého zákona nebyl schopen vůbec položit, Starý zákon mu zcela zásadně svědčí o pravdách evangelia a protože Židé nebyli schopni/ochotni Hebrejskou Bibli takto číst, považoval je Luther prostě za zkažené a zlé a přál jim zničení.
Není vůbec zřejmé, proč by "was Christum treibet" nemohlo být přítomné i v mimokřesťanských a mimožidovských textech, nebo třeba i úplně mimo texty. Jaksi privilegovat starozákonní texty, vnucovat je církvi (a zcizovat je židovské komunitě)… vidím hlavně náklady a žádné zisky.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód