Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Je bible humanistická?

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 02. 2021 06:44
Předmět: Re: Je bible humanistická?

Ok. Tak pak má pro mě vztah ke Starému zákonu podobu rozlišování např. podle Lutherova "was Christum treibet", "co ukazuje ke Kristu". Důležité ve Starém zákoně je to, "what promotes Christ". co nás přímo žene ke Kristu. To znamená:
1) ne všechno ve SZ je pro křesťana důležité, něco může být i zavádějící a protivné. Jen se to nedá rozlišit předem, SZ je jako pokladnice a zásobárna svědectví. Mnohokrát jsem zažil, že se mi ukázala souvislost nečekaná mezi evangeliem a SZ.
2) nemůžeme jako křesťané končit ve SZ, např. kázat sz naději, hlásat sz moudrost.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód