Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Je bible humanistická?

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 22. 02. 2021 21:39
Předmět: Re: Je bible humanistická?

Vy tady chcete srovnávat faktický stav věci s jinými možnými. To je velký problém. Fakttcká historie má "výhodu", že se, oproti jiným možnostem, odehrála. Výhodu, ne však zásluhu. Každý dějiný fakt je vždycky konfliktem a křižovatkou, jiné varianty a jiné cesty jsou vždycky ve hře, i když se z nějakých důvodů neprosadí. Zpravidla se prosadí ty, které z krátkodobého hlediska vypadají životaschopněji. I když, při pohledu zpět, je jejich dlouhodobý užitek třeba sporný.
Já si to samozřejmě dokážu vizualizovat velice dobře, že by se třeba Markiónova cesta prosadila, Starý zákon by se považoval za zcela externí literaturu, sporné hodnoty navíc. Křesťané by měli za to, že Kristus jako takový stačí, je "unum necessarium", žádné bajky o tom, jak Izraelci mydlili Filištíny a Jitro očesal Jákoba a Jákob Ezaua nepotřebují, že "stačí" evangelium. Určitě by se více gnosticky divočilo a jisté osobnosti by tento podnět reprodukovali s podobnou vervou jako Augustin. Například takto by mohlo vypadat to postavení "křesťanství" na zelené louce, bez judaismu.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód