Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Je bible humanistická?

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 22. 02. 2021 19:59
Předmět: Re: Je bible humanistická?

LC: vy víte, že první svatopisci pro vyjádření svých zkušeností s Ježíšem museli nutně hledat obrazy a myšlenky ve Starém zákoně. Sám Ježíš je věřící Žid a tímto způsobem i myslí. Nejde tu tolik o potřebu prokázat se starobylostí tradice. Je to potřeba mnohem vnitřnější, žádný jiný náboženský jazyk tu k dispozici nebyl. - A když píšete, že to chtělo statečnost k úplně novému počátku, jak by se to mohlo stát? Když se podíváte na první ponovozákonní literaturu, především potom později korpus patristiky, tak se tu k úctě k celku Boble přidává proud myšlení řeckého a latinského. To bychom byli spokojenější, kdyby dostala převahu tato tradice?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód