Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Je bible humanistická?

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 22. 02. 2021 18:36
Předmět: Re: Je bible humanistická?

"Židé byli pyšní a byli oklamáni Satanem, který jim některé knihy nadiktoval." "To jak jsou Židé v nemilosti jen umocňuje můj předpoklad, kdo jim vládne a zaslepuje."
- Démonizace Židů jak víno. Líčíte Židy en bloc jako komunitu zatíženou zvláštním vztahem k Satanovi, sváděnou Satanem, jejíž písemnictví vypadá podle toho. (Tzv. satanské súry v islámu jsou nepočetné, pokud mě neklame paměť, dvě nebo tři z celého Koránu.)
Jinak vaše příspěvky považuji za poměrně inteligentní trolling - inteligentní, ale trolling. Oproti Jančovým pornografickým blitkám přímo akademický balzám, ale bohužel tu exponujete nedoložitelná tvrzení mystické povahy ("některé SZ knihy diktoval Satan, podle mě je to jasné"), vkládáním oponentům do úst něčeho, co neřekli (dosvědčuje to váš naivní vztah k textu vůbec a neproblematické zacházení s textem) a prosté opakování věcí, které už zde byly odmítnuty jako nedůvodné. Také se snažíte kolemjdoucí schválně dráždit.
A dlužno říct, že nejsem loajální k žádné církevní tradici, nikdo mě nezavazuje si něco určitého myslet o starozákonních knihách, dokonce ani o novozákonních. To však neznamená, že jsem hotov zbaštit vaše subjektivní a přemrštěné soudy. Přinejmenším se ptám po jejich důvodovém založení.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód