Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Je bible humanistická?

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 22. 02. 2021 18:35
Předmět: Re: Je bible humanistická?

Lžete. Ježíš ne že "neměl čas ni chuť rušit zákon, měl na starosti podstatnější věci". Pro něj byl Zákon podstatný.
On řekl Mt 5,17-19: Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.18Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód