Co na evangnetu chybí

Diskuse o všem, co by bylo dobré na Evangnetu mít a co jak se k tomu dobrat.
Technické připomínky zaznamenejte prosíme ve foru "Připomínky k provozu serveru"

Odpověď na příspěvek: Databáze kázání

Od: Anonym: Roman Mazur <> ( ---.ostrava.worldonline.cz )
Kdy: 02. 06. 2003 22:45
Předmět: Databáze kázání

Ahoj evangneťáci, na internetu mi chybí solidní databáze kázání v ČJ a mám za to, že Evangnet by pro ni byl výborným místem (pokud to ovšem správcové uznají za realizovatelné). Protože mě zajímá, vidíte-li to stejně, níže jsem zkopíroval první pracovní návrh pro jednoho z správců Evangnetu. Co si o tom tedy myslíte Vy? Roman Mazur, Ostrava
Ahoj Filipe, zde jsou mé ideje k databází kázání na internetu (Evangnetu). Jako naprostý internetový laik nevím, které z nich jsou realizovatelné. To musíte posoudit Vy správcové. Taky nevím, jestli navržené je optimální. Vše můžeme tedy samozřejmě časem měnit, "za pochodu", po společné dohodě.
Chci také poděkovat za Tvoji (Vaši) otevřenost. Vím, že každá "sranda" něco stojí, v tomto případě čas, energii (a možná i jiné náklady) správců Evangnetu.
Tedy: 1. Přibyla by ikona Databáze kázání (asi hned na hlavní stránce).
2. Přístup by měli běžně zaregistrovaní uživatelé Evangnetu. Práh vstupu by byl tedy nastaven stejně jako v případě, že někdo chce zasahovat do evangnetického kalendáře.
3. Kázání samotná by nebyla na stránce vystavená (mimo případ uveden v bodě 11). Pracovalo by se s nimi jen jako se soubory, které se buďto na Evangnet dodávají, nebo stahují. Samotná práce s jednotlivými kázáními (před dodáním i po stáhnutí) by byla záležitostí domácí práce zájemců.
4. Pravděpodobně by byl stanoven formát povinný pro všechny uživatele, kteří by tam svá kázání posílali. S co nejmenším objemem a zároveň dostatečně rozšířený - asi .rtf?
5. Po vstupu do databáze by se ukázaly jen dvě (příp. tři) základní možnosti: A. Dodat kázání (singulár i plurál) B. Stáhnout kázání (singulár i plurál) Případně C. Ukázky kázání (viz bod 11). Také by tam byla zpráva, že na zde dostupná kázání se nevztahují autorská práva (důležité pro "dodavatele" i "stahovatele"). Snad by tam mohla být jen podmínka typu, "když použijete zde vystavená kázání při bohoslužbách, v rámci ohlášek oznamte: "Dnešní kázání bylo vypracováno s pomocí databáze internetových kázání." (promyšleno a zformulováno jen velice zhruba).
6. Kázání by měla být tříděna (a tedy jasně popsána při dodávání na Evangnet v nějakém jednoduchém formuláři) podle tří základních informací: A. Autor kázání B. Období církevního roku C. Text kázání.
adA: Autor kázání by byl většinou jasně identifikovatelný již při přihlášení. Ovšem vzhledem k tomu, že si dokážu představit i teoretickou možnost, že tam budu chtít umístit kázání někoho neregistrovaného (s jeho souhlasem), je nutné při dodání mít možnost měnit i tuto kolonku. Bylo by ideální, kdyby se každý alespoň jednou přispívající autor mohl následně objevit v nějakém abecedním rolovacím menu, které bude u této kolonky.
adB: Období církevního roku se dají celkem snadno umístit do rolovacího menu. V případě, že s navrženým budeš souhlasit, a budet o to stát, rád Vám dodám pro inspiraci svůj způsob třídění.
adC: S biblickými texty bude asi největší obtíž. Ale snad i to by se dalo vyřešit nějakými jasnými "chlívečky", např. Biblická kniha (rolovací menu), identifikace prvního verše vykládaného textu (číslo kapitoly, verše), a identifikace posledního verše (číslo kapitoly, verše). Pro tuto identifikaci by bylo ideální mít rolovací menu jako je v Bibleworks, ale nevím, jestli je to realizovatelné.
7. Co se týče názvu, pod kterým bude kázání na netu uloženo, vůbec netuším, co je pro správce lepší: Jestli hned při "přihlášení" (dodávání) kázání ten název změnit, aby sám již obsahoval všechny tyto identifikace, nebo ho uložit pod názvem, pod kterým ho má dodavatel ve svém počítači, a tyto identifikace mu nějak přiřadit jiným způsobem.
8. Už vůbec netuším, jak vyřešit prakticky problém, bude-li chtít dodavatel poslat více kázání najednou.
9. Vyhledávání a stahování kázání by snad na základě těchto jasných identifikací nemělo být už takovým problémem. Vyhledávalo (třídilo) by se tedy podle autora, období církevního roku, či biblického textu (u třetího by pro kladný výsledek vyhledání stačil průnik jediného verše).
10. Jako laik si to tedy představuji tak, že zadám např. jméno autora: XYZ a objeví se přehled všech jeho kázání v nějaké tabulce včetně informací o období církevního roku a textu. U každého jeho kázání bude okénko k zaškrtnutí (takže zaškrtnu např. tři jeho kázání). Pak budu moci skočit do vyhledávání podle období církevního roku a zaškrtnu si např. další dvě kázání. V ideálním případě půjde vyhledávání kombinovat: kázání autora XYZ a zároveň VELIKONOČNÍ NEDĚLE. Vše bude v rolovacích menu. Až budu mít zaškrnuto vše požadované, kliknu na ikonu "Stáhnout kázání" a všechna se nahrajou na můj počítač. Samotná četba a práce pak bude probíhat mimo Evangnet.
11. Vystaveno by mohlo (ale nemuselo) být vždy jen jedno (několik) kázání - buď zvlášť zajímavá nebo nedávno dodaná. Pokud by takto bylo něco vystaveno, mohli by k tomu i neregistrovaní uživatelé. (viz bod 5)
Tolik první představa. Jsem zvědavý, jestli je zhruba realizovatelná, nebo jestli jsem úplně "mimo mísu". Těším se tedy na Tvou reakci. Samozřejmě jsem připraven konzultovat i ústně. Roman Mazur

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód