Co na evangnetu chybí

Diskuse o všem, co by bylo dobré na Evangnetu mít a co jak se k tomu dobrat.
Technické připomínky zaznamenejte prosíme ve foru "Připomínky k provozu serveru"

Odpověď na příspěvek: Re: Podiv

Od: Anonym: Jiří Deštenský <> ( ---.karneval.cz )
Kdy: 15. 04. 2008 18:20
Předmět: Re: Podiv

Nevím proč by to měl být logický vývoj. Spíš bych řekl, že logický vývoj je, že se v současné době lidé odklánějí od oficiálních církevních a náboženských institucí a hledají víru v sobě, vytvářejí si individuální, osobní náboženství, naprosto nezávislé na světu a na tradičních věroučných doktrínách. Osobně chápu tento jev jako další přirozený stupeň ve vývoji duchovnosti člověka. I náboženství stejně jako další společenské, ekonomické, sociální atd. jevy má svůj vývoj a každá jeho etapa patří jiné historické době. Tradiční institucionální náboženství je dnes již překonaná forma, která prožívá dílem setrvačnosti svoji poslední fázi. Mnoho důkazů lze snést na podporu tohoto tvrzení. Některé bychom mohli vytáhnout z jiných příspěvků jako např. zracionalizování chápání biblického textu. Rovněž tak růst vzdělanosti v současné době a počty tradičních věřících položené na misky vah, hovoří dostatečně samy za sebe. Jsem přesvědčen, že současní lidé chtějí o Bohu přemýšlet vlastním rozumem, chtějí objevovat vlastní cesty, než se podřizovat vyčichlým liturgiím a náboženským rituálům.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód