Odpověď na příspěvek: Re: jhvh

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 19. 12. 2018 07:02
Předmět: Re: jhvh

Halleluja
Pána a Spasitele, Stvořitele, Vykupitele a Průvodce životem …
Ano, vy jste tu byl nejlepší z těch, kdo šli okolo a něco připsali, děkuji…
Jen ještě Ježíše Krista jste nejmenoval (tedy byl tam aspoň titulem…)
Já jen lituji (ale pak už ne), že já to takhle neumím, a je spousta takových, kteří Boha velebili Dobře, a já jsem nepřišel "nosit dříví do lesa", jak se říká…
Povím vám ale, jak pokračuje jedno podobenství (připravoval jsem si to už odpoledne a teď lituji, že jsem se k tomu nedostal včas…)
Pán poslal ke správcům vinice Syna, ale ti ho obětovali, ale dál dělali chyby…
A tak Pán poslal ještě aspoň Synova pejska - Beránka…
Uvidíme, jestli se správci vinice polepší…
Ten první byl Betlémský, a ten druhý Zbavitel. (Pak jednou pochopíte ty překřížené ruce, proč mladší tu bylo dřív než starší…)
Samozřejmě vás nepřišel zbavovat toho, co je Dobré - zejména ne Ježíše Krista, přišel konstruktivně vytýkat chyby zlých a špatných především, i když také nejen…
Ovšem - dosud zněl pokyn - Věřte!
Nyní ale můj pokyn zní: Nevěřte, Pochybujte správně…
Ani mě samozřejmě nevěřte, že to už byl "ten" Zbavitel, třeba přijde další? Až bude potřeba, Bůh jistě někoho pošle, tohle v mé kompetenci není…
Nepochybujte ale o tom, co lze Dokázat. (Tedy leckteré pověry se vyvracejí důkazy - obecně…)
Mimo jiné, Ježíš, ten Dokonalý, tu byl. Tehdy, jen o tři roky je ten letopočet posunutý… Je a jistě Bude i nadále - Duchovně. Nic dalšího nelze (podle mě) takhle Kanonizovat, i když k lecčemu (nemyslím sebe) lze mít úctu a používat to k dobrému…
Jedno z poučení Zbavitele ale je: Nikdo není Dokonalý. (Zřejmě Bůh ano?) A další: Všude je Chyba! Pokud ji ještě nevidíte, něco jste přehlédli. Žádná Dogmata nejsou věčná. Což neznamená, že se to kvůli drobným nesrovnalostem celé zbourá ! A Jednotlivec nikdy nedosahuje možných kvalit Kolektivu…
(Když nad tím dál uvažuji, tak Kanonizuje Koncil Moudrých, ale další Koncil Moudrých to může Kanonizovat ještě lépe nebo zase jinak a napravovat tak chyby těch Antických… Inu, tedy Antika k tomu přidala Omyly, přiměřeně dobré nebo prospěšné pro tehdejší dobu, a žádná pozemská instance není nejvyšší nebo věčná, jistě tedy další Koncil, když to moudří zváží, by to měli nějak konstruktivně aktualizovat, jak postupně Civilizace dospívá… Rozhodně se nestavím nad Autoritu Koncilu (tedy já vůbec nejsem Autorita ani kdyby mě někdo chtěl tak prohlašovat - o čemž pochybujete - proč taky? že, inu já tuto možnost zde vylučuji, aby nenastala, protože i takovou možnost předvídám), a pokud je něco v rozporu s těmi minulými Koncily, tak je možné, že někde je Chyba, a nikdo, ani Minulý Koncil, není Dokonalý a Bůh… A ovšem nemáte tu žádnou pozemskou Instanci, která by mohla opravovat Minulost, kromě těch Podlých, kteří ji občas falšují, ale vždy se dá ukázat, co bylo a co nebylo Dobré, Správné a Prospěšné nebo Přesné atd… A ovšem i k uzavřeným věcem se dají přidávat korektury, jako třeba měli ketiv-qere… A ovšem - původně to byl jednotný kmen, ten se rozdělil, pak další větve se rozdělily, a dnes to je košatý strom… Jistě i ty se občas zastřihávají, ale nelze z něj zase dělat jednotný pahýl, a ovšem leckdy i pahýly, když nejsou mrtvé, zase obrostou větvemi. Také ten Obraz vidíte? Tedy sotva může jedna větev říkat - Já jsem ten strom a ty ostatní jsou jen plevel… Všechny dohromady jste strom a osekávat to na pahýl bez větví by bylo škoda… Třeba teď zrovna vypučela na Ukrajině další orthodoxní větev, ještě se uvidí jestli to nebyl plevel aby se radši zastřihával, ale Moskva se rozčiluje neprávem, protože ztrácí politickou páku, a dělá tak Schizma a vzájemné protivenství s Konstantinopolí, která si troufla popravdě říct: hle, nová větev… Takže já k tomu s autoritou, kterou nemám, jen podotýkám - brzy se uvidí, jestli ta nová větev bude dobrá, nebo se zrovna tahle zase zastřihne - tím, že se ti věřící tam přidají nebo ne… takhle to vidím já teď… Ohledně Františka už jsem psal předtím: nemůže Láska vládnout nad Rozumem (tedy u mladíků může…), a tam jsem tu Chybu, která tím vznikla a čím je nebezpečná, Dokázal a Vyvrátil… to najdete, je to důležité…)
Leccos, co vypadalo jako Proroctví, je ale dost možná ve skutečnosti Program, podle kterého pak třeba Andělé nebo já nevím postupují, protože v detailech se to liší, nebo naplnění je jiné, než původně očekávané. A protože jsou i jiné Legendy nebo Proroctví, která se naplní PROTO, že tu byla zasazena a čeká se, až vyklíčí… Tomu věřím, že je Kauzalita. Nevím… Pochybujte… (Proroctví se rozhodně neberou na Lehkou Váhu!)
Tedy přišel jsem to udělat nedokonale (ale nejlépe jak jsem uměl v tom spěchu…), vím i že v tom mém překladu jsou asi nesmyslné domněnky třeba že i čísla mají smysl (_jen_ některá mají - vidíte, teď mi (zase?) došlo, jaké poučení v tom je… ale sem jsem to chtěl psát, abyste to nebrali tak doslova a že vím, že to není dokonalé ale už jsem to nechtěl opravovat znovu dokola, taky mi na čas ta H pěkně zhořkla a neměl jsem na to žaludek… Omlouvám se… Přijde-li vám to Chaotické, ano, je to Tvůrčí Chaos, Skica… Tvořím…) Také jsem ale dělal věci, které se dělat nemají, ale jsem poněkud Vyjímečný (Vyjímka z pravidla, ale i jsem teď touhle větou něco naznačil… Inu, vyjímečnost se obvykle dá prokázat, a není na tom nic špatného to přiznat, i uznat že leckdo je zas lepší v něčem jiném… A jsem Supremacist, protože jsme lepší, kolektivně… Není špatné být a chtít být lepší… – tohle v kontextu až se to přeloží do angličtiny, tam je problém, že tohle se tam říkat nesmí, tak já tady ukážu, že smí a mělo by, ospravedlním to… Neříkám, že jsem lepší než kdokoliv z vás, ale že jsem poněkud jiný, každý jsme odlišný, a říkám, že kolektivně jsme lepší, než ti horší… je to tak ale bylo by naopak morálně horší z toho vyvozovat zlé důsledky, jako … už jsem dnes velmi unaven… zamíchal jsem tu text, který měl jít spíš do toho druhého fóra, omlouvám se… o politických věcech a racionálně squattuji u Pirátů, nevybrali si mě, jsou transparentní a otevření…)
V neděli v kostele (CČSH - i ti pěkně zpívají, i jiní ale tady zrovna ne – když jsem pochválil jedny předtím konkrétně a nebylo to tedy fér) - v půlce mše došla hudba a už jsme jenom recitovali, paní zapoměla půl not… To by mi bylo fakt líto, kdybyste kvůli tomu přestali při mších zpívat… Tak kdyby vám některé z těch písní zhořkly, tak si místo nich dejte jiné (Kolegium zaktualizuje zpěvníky), nečekejte ale KONEC, protože to tu bude pokračovat, Doufám… (Pokud by přišel Konec, byl by zřejmě neočekávaný, Bůh by jistě předvídal a včas varoval… Nevím… Jenže tím, jak čekáte Konec, ho podle mě i přivoláváte… Armageddon - zničení Sýrie, už BYL. Třetí světová válka - všichni tam bojovali (někde jinde to vyjmenovávám)… Buďte rádi, že to dopadlo celkem dobře a nebylo to tak fatální, jak se předvídalo, protože obě strany byly ohleduplné nebo opatrné, do určité míry… Což ovšem optimisticky předpokládám, že teď už to tam jenom dodoutná, že se to nerozhoří víc - jsou tu i špatné a zlé Programy… Což neznamená, že nemůže být někdy příště čtvrtá, ale nepřivolávejte to zas svými očekáváními, že netřeba plánovat dlouho dopředu… Jistě že MAD je pořád na dosah, tak se nezničte…)
Doufám také, že se z Kostelů nestanou Muzea. Protože to je prospěšné, zpívat a velebit Pána a litovat svých hříchů a přát si být lepší… Atd… DTD DTL …
Mám vás rád, Kolektivně… Některé víc a k ostatním jsem aspoň schovívavý, ale jen přiměřeně… (toto obecně)
Omlouvám se, že to nebylo lepší… Mohl jsem toho napsat víc nebo lépe, leccos jsem říkal jen v Duchu, ale takové to bylo…
Nevěřte, Pochybujte správně…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód