Odpověď na příspěvek: Re: Smilnice v Bibli...

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 15. 12. 2018 21:59
Předmět: Re: Smilnice v Bibli...

Očividně Vám nedochází, co se „smilstvem“ v Bibli míní…
Zřejmě narážíte na to, že je tím myšleno Duchovní smilstvo…
Jenže si myslím, že Bible má zároveň význam i ten mystický, i ten zjevný. Na různých úrovních se opakují podobná pravidla, a obvykle na pokles v Duchovní úrovni po čase přichází i pokles v Tělesné úrovni. Jenže i na pokles v Tělesné úrovni pak přichází pokles v Duchovní úrovni, je to provázané oběma směry… (Tedy ještě přesněji, nejdříve je tam třeba nedostatek Pokory a Dobré vůle k Čistotě (čímž nemyslím Mýdlo ale Mravnost), pak je tam to provinění Tělesné, a z něj vyplývá i následný pokles Duchovní, a ten je ovšem někdy i dědičný (nakažlivý), ale leckdy se dá odčinit, ale bývá to těžší, než do Bahna původně nezapadnout…)
Takže ten případ se smilnicí, kterou Ježíš neodsoudil, ale ani neschválil a naopak jí vlídně doporučil nápravu, se vztahuje nejen na duchovní smilstvo, nejen na nevěrné ženy, ale zde i na jiné podobné (nejen ale také) tělesné nepřístojnosti…
Myslím, že správný přístup není: "platí to tak, jak je litera, a ne v jiných případech", ani "je to jen symbolické", ale správný je přístup: "jak to platí v této úrovni a proč?". (V matematice je to Fraktál, který sice má jeden nějaký nejvyšší vzor, ale na každé další úrovni se znovu opakuje, obdobný ale ne stejný… V Mystice to bylo ono známé "jako nahoře, tak i dole", přesnou citaci si nepamatuji, ale rozhodně "nahoře" nemysleli Oblohu a pokud ano, tak by se pletli…)
Nebuďte si předem jistí, že víte, co se v Bibli míní a co se tam nemíní, že něco je zcela správné a všechno ostatní je zcela špatné, ani s odkazem na "Staré Otce", kteří nějaký výklad použili a tím určili…
Z hlediska úplně biologicko-chemického - v ženě zůstává DNA ze spermatu, dostane se i do mozku, ze starších sourozenců se dostává i do mladších sourozenců, DNA z minulých sexuálních styků se dostává i do později narozených dětí s jiným mužem, a to mužské DNA v ženském mozku je ještě i u velmi starých paní… (micro-chimeric DNA, nevím přesně, co to je, nedávno jsem na to narazil v nějakém print-screenu ze seriózního vědeckého materiálu…) Takže a nejen, když měl třeba bratr zplodit potomka vdově svého bratra, tak to platilo kromě jiného i velmi biologicky, a ovšem cudnost žen zejména má také biologicko-genetický důvod… Ta pravidla i doporučení měla smysl a důvod nejen duchovně, ale i velmi biologicky, dobrý Bůh věděl, co je pro nás Dobré, a to i přes to, že jsme tomu předtím nerozuměli…
A ovšem samozřejmě, cudnost přináší čistší a upřímější lásku, spokojenější život a přímější (morálnější) děti, samozřejmě to platí především duchovně-psychologicky, nejen biologicky… Ale vše je se vším provázané… A ovšem třeba "gender"-ideologie je revolta proti biologii a přináší nespokojenost a frustraci. Nepřináší to svobodu, ale nespokojenost s uvězněním. Třeba a zejména u dětí, když jsou podporovány v tom, aby si libovolně vybírali ne-biologické pohlaví, místo toho, aby u nich byla podporována spokojenost s jejich přirozenou a správnou gender-rolí, přináší jim to do budoucího života mnohá trápení… (A statistiky sebevražd a psychologických problémů to dokazují…) Protože lidstvo jsou muži a ženy, dohromady, a to biologicky i duchovně. ("muže a ženu stvořil je" - ale neříkám zde: "protože se to tam píše, tak to tak je", ale "lze zdůvodnit, že to tak je a je to Dobré, a mimochodem se to tam píše již dávno…" - a mimo jiné proto, abyste (vaši předci) nebloudili, dokud tomu nerozumíte lépe…) Když se ze všech žen stanou muži, kde budeme mít tu ženskou polovinu? (Třeba nedávno v Německu vydaná příručka, jak mají učitelky v mateřských školkách udávat rodiče, kteří vedou své děti k přirozeným gender-rolím, děvčátka v šatičkách s copem, chlapci k tělesným cvičením - podle toho mají poznávat a udávat nacionalisty (českým slovem "Vlastence")… Je to velmi ďábelské a zrádné, ultra-levicový neo-Marxismus, že jsou přirozené a správné role postihovány a vyvraceny, a nesprávné role doporučovány a nuceny…) Jde to neustále znovu a jinak zpřesňovat a ukazovat na detailech, ale leckteré staré řešení bylo nej-obecněji platné archetypální a říct to jednodušeji a všeobecně-platněji někdy již ani nelze. A pak ovšem různá konkrétní vysvětlení a zpřesnění mohou být za různých okolností různě správná, a ovšem i ta dříve pokládaná za neomylná mohou být nebo se stát nesprávnými, nebo přinejmenším ne jedině možnými, a ovšem u leckterých zejména novodobých změn lze postupně ukázat, že a proč jsou nesprávné…
Všichni to víte a cítíte podvědomě, co je správné a dobré, ale rozum revoltuje a chtěl by dělat nesprávné, zejména když byl naočkován k nesprávnosti zrádně vy-víte-kým, ale nevíte kde všude se toto opakuje… Leckde… A ovšem ten prvotní hřích - nebylo hříchem jablko a poznání, díky kterému můžete ale nyní i měli byste rozlišovat Dobro a Špatnost (a z toho Zlo pak v následcích), ale toto teprve vytvořilo z necudnosti hřích, který tam dřív nebyl… A v moderní době se s hloubkovou psychologií, genetikou a statistikou můžeme postupně dobrat toho, že to mělo a má své důvody, kterým se předtím nedalo rozumět…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód