Odpověď na příspěvek: Re: Bible

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 10. 2018 06:40
Předmět: Re: Bible

Až teď jste mi napověděl, co mi na vašem způsobu výkladu vadí: řeknete, že "zejména Genesis je plná archetypů", tedy pravzorů, a ty pak nacházíte v nové podoobě všude v dnešní skutečnosti. "Popis heraldiky EU" v Zj 13. 42 let odtamtud je přece totéž co 42 let mezi ECSC po Maarstricht. Ale jaká pravidla má toto hledání "podobnosti", či dokonce ve vašem myšlení "shody"? Zdá se mi, že u vás naprosto libovolná, že do toho tlačíte svou vůli, chcete shodu najít a tak ji najdete - přání je u vás otcem myšlenky. Ale takto shodu mezi libovolnými dvěma věcmi najdu taky. Můžete mi zkusit určit dvě věci, a já vám povín, jak jedna je "archetypem" druhé (česky se tomu pěkně říká - co mají společného "nebe a dudy".)

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód