Odpověď na příspěvek: Re: Bible - Nu25

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 01. 10. 2018 20:16
Předmět: Re: Bible - Nu25

Víte, pane Semi, téma správnosti a kvality toho kterého překladu Starého zákona je téma pro toto fórum příliš odborné, zdá se mi. (H. je takovým tématem ostatně také, jenže u něj má každý hned svůj názor.) Měli jsme na teologické fakultě průpravu v hebrejštině a ve SZ myslím dost dobrou, ale schopnost reflektovat různé překladatelské přístupy z nadhledu jsme určitě nezískali. Kdybych měl čas a energii, váš důraz na význam vlastních jmen bych konfrontoval se Slovníkem biblických jmen prof. Hellera. Váš důraz, že každá jednotlivost ve SZ má duchovní smysl, mi připomíná zase přístup Slavomila Daňka. Vím, že o největší exaktnost překladu se pokoušel Martin BUber (do němčiny). Víc k tomu říct neumím.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód