Odpověď na příspěvek: Re: Kniha "Další List" - aktualizace

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 29. 09. 2018 00:53
Předmět: Re: Kniha "Další List" - aktualizace

Dnes 28.9.2018 (u příležitosti svátku svatého Václava), jsem znovu vydal knihu Další List na stránce http://pialpha.cz , doplnil jsem překlad úvodu knihy Jozue. (a jedna krátká poznámka v úvodu, víc se to asi neliší…)
Původně se mi úvod knihy Josue nelíbil, krvavá antika, jen jsem zmínil některá jména a zajímavější je až Jos13-19 … Ale zrovna s tou smilnicí v Jos2, a s dobytím města Ruiny (Perverze) "Ai", je to i zde snad celkem aktuální… (Leckteré jiné násilí ve starém zákoně je ale míněno pouze symbolicky, teprve dosazením správných jmen - šému, se ukáže, o co skutečně jde… Že třeba Nu25, když "Vážený Hudebník smilní se Svárlivou Lží", tak "Odvrácení důvěry" vezme "Pozvednutí bratra" (ale i kdyby symbolické "Kopí") a probodne je do lůna, tak při tom žádná krev neteče… A že je to potřeba takto dělat (odvracet důvěru od svárlivých lží, i od vážených hudebníků, kteří (pokud) s nimi smilní, a ovšem především ji zasáhnout do lůna (jádra) té lži), není to historie "jednou se to kdysi stalo a dodnes se stydíme za tu krvavou antiku a radši o ní moc nemluvíme"…)
Nevím, jestli se ještě dostanu k překladu 2Ch (2Par) k Šalamounovi (Pokojnost), kdyžtak je i v 1K…
Třeba Leviticus ale překládat neplánuji, je to ďábelský (pohanský) podvrh (snad kromě Lv19), a žádný skrytý duchovní význam jsem v něm nenašel… Mimochodem, věděli jste, že to jejich obětiště, potřísněné krví, bylo rohaté? Že když se chytnul za rohy obětiště, nemysleli tím úhly nebo roh jako má stůl, ale rohy jako má kozel nebo čert? (Tak nějak pro představu jako "Osada Havranů", tam kůl s rohatou lebkou, polévaný krví… Obětiště…) Třeba pojem "obětiště" není "oltář" - "altar" od slova "pozvednout", jak to správně aktualizovali Ježíš a apoštolové a křesťanství, ale staré "obětiště" bylo od slova "obětovat,zabíjet"… Třeba ale leckde ve starém zákoně - tzv. "celopal" je doslova "vzestoupit", vůbec to v dnešní podobě nepřekládám jako nějaké spalování…
(Mimochodem - u Jednoty bratrské také kněz pozvedává při mši proměněnou hostii, jako to dělají i katolíci i husité? (Takový důležitý detail, kterého si třeba leckdo nevšimne…) Protože tak je to správné - "oltář" je od slova "pozvedávat", a ovšem nejen fyzicky, ale zřejmě to má význam i jako "duchovní pozvedávání"…)
πα½

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód