Odpověď na příspěvek: Re: hospoda

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 29. 09. 2018 00:15
Předmět: Re: hospoda

Tu potřebu vzdělání zlehčujete příliš. Vy už jste někdy mluvil před lidmi? A poznali vůbec, že mluvíte česky?
Inu, na poslech se nemusí poznat, že neumí pravopis…

nejse zvěedavey na vase rasistycki řeči
mohl bich si stezovat na sinodni radu a dostal biste vihazof
farar pro mensini se mne zastane
To je typické… (I když zde vás podezírám, že si jen děláte srandu…)
On nikde neřekl, že to je kvůli rase - to především "menšiny" jsou rasisté ! Zejména černoši v USA (a je jich nemálo, kteří tvrdí, že proto, že jste běloch, jste automaticky zlý rasista - a pozná se to tedy především podle barvy kůže [sic!]… ukázku mám třeba http://pialpha.cz/svoboda_slova_2.html u poznámky *2 ), ale i cikáni u nás - právě díky tomu tu v Evropě vydrželi jako svébytné etnikum celá staletí a nesmíchali se s námi, protože to jsou zdraví rasisté… (Tedy ještě polopatěji - zdravý a přirozený rasismus (všechny přírodní druhy to tak mají!) je podmínka přežití a zachování genů předků v multi-kulturní společnosti, a ti, kteří tomu brání nálepkováním rasismu jako zlo a nenávist, se pouze a především snaží, abyste vyhynuli a byli nahrazeni… Genocida nemusí být krvavá, jde to i postupně, když populace ztratí vědomí vlastní Identity… Viz třeba Izrael, kde nedávno zakázali "miscegenation" svatby s odlišnou rasou… Oni si své Identity váží a nechtějí o ni přijít…)
Je správné a nezbytné mít v oblibě vlastní Druh (když říkám přesněji pod-druh nebo sub-specie, někdo mi chtěl podsouvat, že tím tvrdím, že jsou podřadní… ovšem "poddruh" je biologický termín, a genetický rozdíl mezi černochy a bělochy je tak velký, že je zcela na místě bělochy a černochy označovat za odlišný poddruh v druhu "člověk", nejen za rasu… a geneticky není žádná souvislost mezi celým spektrem eurasijců od Evropy až po Čínu, a mezi zcela oddělenými Afričany - viz https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Principal_component_analysis_of_human_genetic_diversity a konkrétně https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Individual-level_human_population_structure2.png ). Láska nezná barvu, jen byl-li zničen zdravý a přirozený vkus…
Zcela objektivně a bez jakékoliv nenávisti… (Nenávidíte pravdu? Jsou i tací a není jich málo…)
A k tomu viz http://petr-kubac.blog.cz/1808/rasisticke-uvahy-nad-polygenni-dedicnosti - kvalitně, objektivně a bez jakékoliv nenávisti popsané od MUDr. Petra Kubáče, jaké a proč by měli IQ děti, křížené mezi bělochy a černochy… (jen se obávám, že u leckterých zejména žen racionální argumenty příliš nerezonují?)
Podotýkám, že pokud říkám a dokazuji, že mají nižší IQ (v průměru, samozřejmě jsou vyjímky, kterých je ale málo), nijak tím nemyslím, že by proto měli mít menší práva. Ale na druhou stranu, zcela nehledě na rasu nebo kvalitu, tady u nás jsme my doma a máme tu větší práva, zasloužená tím, že naši předkové to tu vybudovali, podobně jako oni tam u nich mají svá domovská práva větší, než příchozí cizinci… (Individualismus je nejhorší Lež Západu, kdy předstírají, že pouze člověk má (lidská) práva, ale zcela popírají právo Národa (Kolektivní úroveň) na sebe-určení a přežití, zachování své genetické odlišnosti (a tím celkové pestrosti - globální diverzita je v opaku a rozporu s lokální diverzitou)… Je-li Levice "každému podle jeho potřeb" a Pravice "každému podle jeho zásluh", tak ale Levice tím popírá a bere nám naši zásluhu, to, že naši předkové se o to tady zasloužili a proto my máme právo těžit z jejich plodů - pravicový kolektivismus… Právě popřením dědictví předků a kolektivismu obecně se stala současná Levice nebezpečná… Ano, jsem pravicový socialista. Že to nejde? To vás jen Oligarchové koupením si Levice a přesměrováním jí do liberálně-levicového rohu politického čtverce (namísto správného konzervativně-levicového rohu, který je dnes téměř prázdný, protože právě ten se Globalistům a Oligarchům velmi nehodí), a dvěma různými obludnými implementacemi falešného socialismu-komunismu přesvědčili, že to je špatné…)
A ovšem společnost Západu se postupně dostala až k naruby-obrácenému rasismu, kdy třeba pro přijetí na školy jsou zvýhodňováni černoši a znevýhodňováni asijci (běloši uprostřed, proti černochům tedy také znevýhodněni). Ale začalo to tam již i u přijímání do zaměstnání, nebo do úředních pozic… Toto naopak vytváří nerovné podmínky… Podobně kvóty pro rovné zastoupení žen, které vytváří nerovné podmínky. Zastoupení ve školách i ve vedení by mělo být závislé na schopnostech, tedy rovné podmínky, ne na pohlaví nebo rase, tedy rovné zastoupení ale nerovné podmínky, jak dělají politicky korektní… (Kvóty na zastoupení žen jsou sexistické…)
Tenhle anti-rasismus (rasismus obrácený opačným směrem) je mnohem víc vidět na Západě zejména v USA, u nás by neměl smysl, když jsme jeden z nej-bělejších národů na světě, vedle třeba poláků a maďarů… Menšiny začnou být nebezpečné, až když jich je víc než málo…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód