Odpověď na příspěvek: Re: homosexualita atd...

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 25. 09. 2018 22:21
Předmět: Re: homosexualita atd...

Ano, je to hrdost. Pýcha by to bylo v jiném případě …
Hranice mezi Hrdostí a Pýchou je tenká.
Budu se citovat:

Hrdost hřeje u srdce, ale pýcha je (studený) kámen, okov. Na stupních vítězů stůj vzorem na chvíli, ale sestup včas pracovat. Buď hrdý na vděk druhých jen chvíli a pracuj dál skromně. Rovnou páteř neohýbej ve strachu, ale neboj se pomoci a sklonit se k chudákovi, nebo se i uklonit ve vděku či omluvě. Radost bližních blaží u Srdce. Láska bližních hřeje Duši. (Zrada bližních ale bolí nejvíc…)
Hrdost je druh Radosti a hřeje, ale Pýcha je Zášť a studený kámen na srdci.
Duch žije ze Smyslu toho, co vydáváš, jako tělo žije z (esencí) toho, co přijímáš.

Hrdost vyznamenaných, kteří stojí vzorem hodným následování - ale jen v čestné chvíli, je něco jiného, než Pýcha samozvaných. Ti, kteří sami sebe vyznamenávají a dávají se tím vzorem, jsou Pyšní, a lžou tím o své vyvolenosti nebo velkoleposti…

Zeman
Zeman je moudrý stařec, nejlepší volba, kterou jsme měli.
Tím, že je zároveň otočený na Východ i na Západ, umožňuje nám být Středem. Ale ti, co by chtěli pouze hledět na Západ, z nás naopak dělají jen východní konec (periferii) Západu. (Pokud tomu nevěříte, zeptejte se řadového angličana nebo holanďana, co si o nás myslí… Jsme pro ně pouhý Východ (Západu)…)

Bylo nebylo (2016), děda prezident vyznamenával bojovníky, ale kufříkovou show vynechal (nejen kvůli démonům východu), i byla demonstrace: "Jsme Západ." Ale čí jsme Západ? Nejsme-li jen východem Západu, můžeme být Mostem…

Ne nadarmo byl Most na volebních plakátech právě Zemana… A ovšem především Most je symbolem Česka… Zeman je český Trump, jen jsme tuhle revoluci proti vůli Médií a jejich pánům vybojovali o dva roky dříve…

Nezavinil jsem ani jeden rozpad…
Individualismus je Jed a Lež Západu.
Jste (jsme) jen malá částečka velkého proudu.
Ještě se budu citovat:

Důsledky přehlížených příčin bobtnají. Závažnost bývá cestou nakládána na hřbet. Jednotlivci lze ponechat cestu, ale Trendy je třeba usměrňovat dříve než pozdě. Kapky sneseš, ale valící se proud bude smétat zábrany.
Se Skupinami se jedná Skupinově (Kolektivně) v obrysech, Vyjímky si lze zasloužit. Vystavujte ukazatele na dobré cesty a poznávejte varování u zcestí včas. Stavějte zábrany na zcestí včas, ale neškodné netřeba zavírat do klecí zákazů…
Neškodní Svobodní, Prospěšní Podporováni, Špatní Zahanbeni a Silní Omezeni proti nečestnosti.
Neškodní si zaslouží Svobodu, Silní Řád (Regulace, Ochrany), ale Zlé je třeba limitovat (eliminovat).
Zkažené se šíří (víc, až převládne), ale neškodní si zaslouží volnost.

Jenže zkaženost LGBTQP+* přestala být neškodná (na Západě zejména), začali cíleně kazit zdravé děti.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód