Odpověď na příspěvek: Re: jhvh

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 17. 09. 2018 22:45
Předmět: Re: jhvh

S tou smilnicí jsem si to pamatoval povrchně, ale někdy jsou důležité i detaily:
J 8:11 … I řekl jí Ježíš: Ani já tě odsuzuji. Jdi a nehřeš více.
Neřekl jí: Nikdo tě neodsoudil, tak běž a smilni dál… Dal jí prostor k nápravě, nepochválil hovění ve hříchu…
S těmi celníky, co zmiňuji dole taky v souvislosti s kázáním pro LGBT:
Mt 9:12-13 On to uslyšel a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jdouce pak, učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“
Řekl bych, že je přišel pozvat, aby se POLEPŠILI. Nepřišel jim lichotit: líbí se mi vaše hříchy. Chce soucit (ελεον compassion), ne zabití (θυσιαν sacrifice,victim od θυω to kill,sacrifice, i v Hos6:6 je זבח slaughter). Tedy je mu jich líto, zřejmě chce pomoci, nechce je ale rovnou předem odsoudit. Nemocní potřebují Lékaře, ne Kata… Odsouzením jim k nápravě nepomůžete…
Nevím, co těm Pyšným na té jejich "gay pride" přednášíte (ani nemyslím, že bych to chtěl vědět), ale především by asi bylo potřeba jim vysvětlit (pak když přijdou ptát se víc), že není na co být pyšný… (ani nevím jistě, jestli je víc hřích "gay" než "pride", a ovšem z toho hříchu "pride" se dají vyvést snáze)
Někde píšu, že špinavému nebudete pomáhat tím, že za ním půjdete do bláta a ušpiníte se také, ale nabídnete mu cestu ven, a když nechce, ať se válí v blátě (a vaše opovržení je stráž vaší čistoty) - pokud nejste záchranář v akci, který se ale musí připravit na vlastní ušpinění. (Kolik těch Pyšných jste svým kázáním napravili? Když už jste kvůli tomu dostali tu Zkratku "Homosexuální Církev"…)
Dole se někdo ptal, když se drží za ruku… To si jednak projevují Lásku navzájem, ale pokud na veřejnosti, tak to zároveň signalizují ostatním. I kdyby sami nebyli nebo se necítili hříšní a promiskuitní a kazící děti, alespoň by se měli stydět a nedávat najevo svou příslušnost k Proudu, který hříšný, promiskuitní a kazící děti _většinově_ (nebo v míře větší než malé) je. Nedělat ze sebe hrdý příklad, který by táhnul ostatní ke špatnosti.
Přirozená (tělesná) láska muže a ženy je dobrá, všichni jsme se díky ní narodili a díky ní cestujeme do budoucnosti (v našich dětech). Nepřirozená je (tělesná) láska, která není přirozená, která v další (dobré) cestě Lidstva brání. (Perverzní ve smyslu úchylná, odchylující se od dobré cesty…)
Někdo tu říkal, že se takoví již rodí a že i jinde v přírodě… Že se rodí i chromí neznamená, že není dobré chodit rovně, nebo že je dobré kulhat.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód