Odpověď na příspěvek: Re: jhvh

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 17. 09. 2018 11:50
Předmět: Re: jhvh

Pane Semi, nemusíte mě přesvědčovat, že s imigranty je problém, že má Evropa potíže s jejich integrací, že páchají větší procento trestných činů, než by odpovídalo jejich počtu… Všechno toto asi je pravda. - Vaše logika však pravdivá není. Chvíli mě zajímalo, jak vaše hlava funguje. Znovu tedy k tomu příkladu, říkáte, že "členové charitativních organizací se vědomě podílejí na stovkách vražd a znásilnění." Zdá se, že přemýšlíte na principu 3 kroků: zaprvé "problém osekat" - nehodí se nám např. argument, že hlavní vědomou motivací těch charitativců asi je zachraňovat trosečníky nebo ty, kterým hrozí utonutí (a např. taky mě bolí u srdce, když slyším o stovkách utopených ve Středozemním moři, a zde jsou tyto stovky prokazatelné). Zadruhé: "najít spikleneckou příčinnou souvislost" - zde: mezi vzetím a loď a tím, co následně někteří páchají na pevnině, nehodí se nám, že je předávají do kompetence utečeneckých táborů. A zatřetí "slovně to vyhrotit" - zde "věeomě se podílejí na stovkách vražd a znásilnění". "Stovky"? "Vědomý podíl na vraždě"? - Chvíli mě rozkličovávat vaši patologii zajímalo, dál už ne.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód