Odpověď na příspěvek: Re: jhvh

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 13. 09. 2018 21:04
Předmět: Re: jhvh

Zřejmě jsem toto podcenil…
Jehovisté jsou ještě ne-duchovnější křeštané, oni vše berou příliš doslova, a ovšem podle svých špatných překladů. "Sola scriptura" dovedené ad-absurdum… Trochu mi připomínají indickou "Církev Svatého Knihkupce", hnutí Hare Krishna… Když sem občas přijdou, slušně je odmítnu, a popřeju jim "S Pánem Bohem dobré pořízení", protože jsou příliš fanatičtí dogmatici a nedá se s nimi kloudně diskutovat, na druhou stranu bývají alespoň slušní a Bohabojní…
Pan profesor se mýlí s tím středověkem. Ieoua přepisovali již gnostici.
Víte, proč to nechtěli vyslovovat? Špatně pochopili Jeremiáše Jer 44:26 … " praví Hospodin, že mé jméno už nebude vzýváno v celém Egyptě ústy žádného judského muže, který by říkal: ‚Jakože živ je Panovník Hospodin!‘ " Tedy "ten, kdo by říkal …, nebude vyslovovat", ale nevztahuje se to na všechny.
Budiž, až se to bude přepisovat do nějaké podoby k předčítání, ať nějaké Kolegium nahradí za Hospodin, je to tak zřejmě přirozenější… Já chápu, že můj překlad není dokonalý, to ovšem ty minulé taky nebyly.
Nepůjdu se "vycpat". Chápu, že budu leckomu nepříjemný, ale to je můj boj… Nicméně pokud se vás tu víc sejde, že mě tu nechcete, půjdu diskutovat jinam… (Jenže tady to bylo dost otevřené, a prakticky jediné místo, které jsem k diskusi s křesťany našel… Potýkat se s urážkami hloupých ateistů (v jiných diskusích) mě neláká…)
Odmítnul jste mě ovšem dost povrchně…
Chápete třeba, proč my, Esau Edom, Pracující Lid (hrubý ale ne chlupatý!), dosud čekáme na naplnění požehnání Izákova, které nám ukradl "Zákeřný, Náhradník", Oligarcha "jemný" Jákob? Vyměňujeme ho stále za tu mísu čočovice… I to je Archetyp a ne Historie… (Třeba v Německu, kvůli dobrému "bydlu", ekonomickým úspěchům, dál volí zednářku Merkel, která je ale jako nástupce Hitlera přišla zničit… Kdy jim konečně dojde, že za tu mísu jídla nyní vyměňují již nejen prvorozenství, ale již i holou existenci svých dětí?)

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód