Diskuze k článku: Jeden kalich má smysl

Probíhající čínská chřipka ovlivnila v posledních měsících mnoho oblastí našeho života. Církevní praxe není výjimkou. A tak se spekuluje o jejích proměnách. Například o jiném vysluhování Večeře Páně: místo jednoho kalicha tác s kalíšky, a to z důvodů hygieny.

Odpověď na příspěvek: Kalich je tajemství

Od: Kazatel ČCE Tomáš Pavelka <>
Kdy: 12. 06. 2020 08:44
Předmět: Kalich je tajemství

Plně se připojuji k článku J. Kupky. Současný ostych k jednomu kalichu ukazuje na hlubší problém s Božím zjevením vůbec. Slyšíme často v biblických výkladech, jak Ježíš nabourával vžité představy – ale obvykle jsou to vžité představy nějaké jiné doby nebo někoho méně „osvíceného“. Pro nás už to problém, dilema není.
Zvažme, že Ježíš mluvil v podobenstvích, kterým, jak čteme v evangeliu, jeho posluchači většinou nerozuměli. Proč neříci to samé sdělení přímo nebo proč nesepsat soubor pro vždy platných jednoznačných výkladů? Protože podobenství jsou tajemství. Je nutné je nejdříve zažít, pak je teprv člověk může pochopit. Rozsévač, když vidí ztráty zrna, by měl dojít k rozumnému závěru, že nejlépe by bylo nesít vůbec. Až při sklizni se ukáže smysl jeho počínání. Mnohonásobná úroda jednoho zrna ztráty bohatě nahradí. Až zpětně pochopí.
Večeře Páně byla od počátku správně pojmenována jako mysterion-sacramentum-tajina, což vše znamená tajemství. Podivnost této praxe, prosté zopakování Kristových gest, z ní dělá něco nezvyklého, neochočeného v našich životech. Proto třeba církev opakovaně odmítla nahradit víno jiným druhem nápoje v severských krajích, kam se muselo víno neprakticky dovážet, případně jako plodina s obtížemi zavést (jako u nás).
Praxe jednoho kalicha může dnes těm, kdo ji zažijí – zažijí, nikoliv o ní jen přemýšlí – ukázat něco, k čemu by rozum ve svém omezeném rozhledu nedošel. Třeba zviklat dnešní dogma „bezpečnost především“ – základní životní přesvědčení, které rozhodně nebylo vlastní všem časům, které je skutečně zase naše „dobová předastava“. Konečně, v podstatě vše silné v životě s sebou nějaké reálné riziko nese – manželství, rodičovství, přátelství, cestování, neotřelé myšlenky, nové vynálezy atd. A kdo dnes zažije jeden kalich, také možná pochopí, že virtuální svět nemůže nahradit fyzické společenství druhých lidí.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód