Diskuze k biblickému verši: 1S 6,21

I poslali posly k obyvatelům Kariatjeharim, řkouce: Vrátili zase Filistinští truhlu Hospodinovu; přiďte, vezměte ji k sobě.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód