Diskuze k biblickému verši: 1S 6,20

Protož řekli muži Betsemští: Kdož bude moci ostáti před Hospodinem Bohem svatým tímto? A k komu odejde od nás?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód