Diskuze k biblickému verši: 1S 6,19

Pobil pak z mužů Betsemských, kteříž hleděli do truhly Hospodinovy, pobil, z lidu padesát tisíců a sedmdesáte mužů. I kvílil lid, proto že učinil Hospodin v lidu porážku velikou.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód