Diskuze k biblickému verši: 1S 6,14

A když přijel vůz na pole Jozue Betsemského, tu se zastavil. I byl tu kámen veliký. Tedy zsekavše dříví vozu toho i ty krávy, obětovali je obět zápalnou Hospodinu.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód