Diskuze k biblickému verši: 1S 6,13

Betsemští pak žali tehdáž pšenici v údolí, a pozdvihše očí svých, uzřeli truhlu; i veselili se, vidouce

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód