Diskuze k biblickému verši: Zj 17,8

Šelma, kterous viděl, byla, a není, a máť vystoupiti z propasti a na zahynutí jíti. I diviti se budou bydlitelé země, (ti, kterýchžto jména nejsou napsána v knihách života od ustanovení světa,) vidouce šelmu, kteráž byla, a není, avšak jest.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód