Diskuze k biblickému verši: Zj 17,4

Žena pak odína byla šarlatem a brunátným rouchem, a ozdobena zlatem a kamením drahým i perlami, mající koflík zlatý v ruce své, plný ohavností a nečistoty smilstva svého.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód