Diskuze k biblickému verši: Zj 14,6

I viděl jsem jiného anděla letícího po prostředku nebe, majícího evangelium věčné, aby je zvěstoval těm, jenž bydlí na zemi, a všelikému národu, i pokolení, i jazyku, i lidu,

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód