Diskuze k biblickému verši: Zj 13,8

Protož klaněti se jí budou všickni, kteříž přebývají na zemi, jichžto jména nejsou napsaná v knihách života Beránka, toho zabitého od počátku světa.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód