Diskuze k biblickému verši: Zj 13,4

A klaněli se drakovi, kterýž dal moc šelmě; a klaněli se šelmě, řkouce: Kdo jest podobný té šelmě? Kdo bude moci bojovati s ní?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód