Odpověď na příspěvek: Re: Jezdec s Korunou...

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 11. 06. 2020 22:22
Předmět: Re: Jezdec s Korunou...

(Ještě k tomu Rasismu, když se řekne A, je potřeba dodat i B…)
(teď to číst asi nemusíte, to si někdo přečte potom)

Jsme sice evidentně lepší, než některá etnika, zase jsou tu jiná etnika, třeba Finové nebo Číňani, kteří jsou v průměru inteligentnější, než my…
Ale všechna ta ostatní Etnika a Národy jsou odlišné a jsou to Oni, a my jsme My, a měli bychom se snažit si svůj národ a jazyk udržet, pokud možno nesmíchaný se všemi ostatními… Což platí pro každý národ…
Je tam důležité to Kolektivně Lepší. To se dá změřit. Nemůžete ani říct, že jste třeba vy lepší, než každý černoch. Nejste, jsou mezi nimi také dost dobří a inteligentní a sečtělí lidé… A lepší v čem? Třeba v rytmické hudbě nebo v běhu jsou černoši většinou lepší… Třeba v trpělivosti a sebekontrole jsou zas lepší Asiaté…
To "Kolektivně" má i význam, že ačkoliv nikdo není průměrný, v průměru nejčastěji potkáte průměrného člověka… Tak je vhodné se na ten Průměr umět podívat, třeba ve Statistice… A má to i význam, jak které Etnikum umí vevnitř dohromady spolupracovat…
My nejsme Stejní, nulový rozdíl, ale jsme Jedineční. A ti ostatní také. A to individuálně i kolektivně. A tu naši Jedinečnost bychom si měli bránit, být si vědomi rozdílu nás a ostatních. Protože ti stejní jsou zbyteční a nahraditelní kýmkoliv jiným, a to my nejsme… Což platí pro každý národ, který nezapomene na svou jedinečnost, čímž samozřejmě je třeba respektovat i odlišnost a specifičnost ostatních, protože jejich odlišnost je i naší odlišností. Egalitariáni a Individualisté pro stromy nevidí les… Globalisté příliš z dálky vidí všude stejný les…
Důležitější, než kdo je jak Inteligentní, je jak jsou lidé Dobří duchovně…
A především, kdo je skutečně duchovně na výši, vám neřekne, jak je lepší než vy nebo než někdo další. A ani na to nemyslí… Protože to spíš nějací skřeti se potřebují nad někým povyšovat a dokazovat si nějakou domnělou nadřazenost… Také je "lepší" jak v čem - někdo je lepší v něčem, a někdo zas v něčem jiném, a všichni dohromady jsou potřební pro dobrý růst národa do budoucnosti:
Ani nevíte, koho si vezme jednou vaše vnučka, potažmo všichni vaši sousedé jsou vaši předchozí nebo budoucí vzdálení příbuzní… Pokud nemáte děti, tak to jste z hlediska Národa a Věčnosti relativně dost zbytečný, leda snad když se staráte o duchovní rozvoj jiných dětí a rodičů, nebo když se jako údržbář staráte o to, aby Svět dobře fungoval pro děti vašich sousedů… Protože vy tu za sto let nebudete, ale Národ tu může být téměř věčně, to je jak dlouhý provaz, a my jsme v něm jednotlivá krátká vlákna…
A že jsou někteří zaostalí často není jejich chyba, nebo je to chyba Kolektivu, že jsme jim lépe nepomohli k rozvoji, ale není to důvod se na nikoho povyšovat…
Myslím ale, že národní hrdost a ctění svých tradic je v pořádku a je potřebné. A musíme chápat, že to není jenom naše zásluha, je to zásluha našich předků a my ji jenom neseme do budoucnosti našim potomkům a tedy potomkům našich předků… Je v tom rozdíl od individuální pýchy a egoismu…

Když se zamyslíte nad koncem kapitoly o migraci Zj9:20-21 - když budete ještě dlouho pokračovat ve smilstvech a v mobilování (dávat přednost strojům před lidmi) a v uctívání předmětů, časem budou i ti Afričané duchovnější lidé než vy a nahradí vás… A když zklamete úplně, může Bůh trochu ztmavit Slunce, třeba prachem v libračním bodu, to tam může třeba tisíc let viset před Sluncem mrak, kreslí se to jako "Dark Sun" v legendách, a tady bude všude ledovec a kolem rovníku kus teplé zóny, ve které přežijí myši a krysy a Bůh si pak vypěstuje jinou civilizaci místo této postupně zase z Myší, ale to by trvalo dost dlouho a byla by to pro nás dost škoda…
To, že zatím jste duchovně vyspělejší, než černoši, ještě neznamená, že to tak bude pořád… Pokud selžete jako civilizace, bude jednodušší si novou Civilizaci vypěstovat z Černochů, než ji pěstovat z Myší… Ti Černoši tu jsou předchozí vývojová verze a jsou jako záloha, kdyby se tenhle upgrade Bělochů nepovedl a zkolaboval… Buďte dobrými lidmi a snažte se být ještě lepšími, než dosud… Ne v Technických vymoženostech, ale v Lidskosti…
Ale my kolektivně (každý národ zvlášť) nesmíme tolerovat, aby někdo bral budoucnost našich dětí a mísil všechno se vším a nastěhoval nám sem hromadu cizáků…
Skutečná Diverzita a Rozmanitost spočívá v tom, že jsou Národy všude a každý trochu jiné, že jsou Specifické a Unikátní, je v tom určitá Krása. A taková by se ztratila, kdyby se to všechno smísilo dohromady a byla všude stejná směs bez specifičnosti… A o to se snaží Globalisté, aby to bylo globálně všude homogenně stejné, ale my, příslušníci jednotlivých Národů, se tomu musíme snažit bránit… Aby naše děti byly naše a nebyly nahrazeny příchozími…
Takže když skloňují jako mantru Lidská Práva, tak jedny z hlavních jsou Domovská Práva. Tady je to naše a není to tu jejich a tady u nás máme mít přednost před cizími. A tam u nich doma zase oni před námi… Je to tu naše, protože jsme to zdědili po předcích, kteří to tu pro naše potomky vybudovali, my tu jsme jenom správci dědictví našich potomků a nemůžeme to rozdat k bydlení všem cizákům. Nevím, jak by tohle zdůvodnila Levice… (Když Pravice je "Každému podle jeho zásluh" a Levice je "Každému podle jeho potřeb", tak ale my jsme se tu o to zasloužili našimi předky, kteří to tu vybudovali, ale "potřebovat" to mohou i všichni ostatní cizí… Z hlediska Komunismu nemáte právo přežít, to je špatné…)
Ale je potřeba Milosrdenství a Soucit se slabšími, takže nelze jenom podle zásluh… (Proč je potřeba? Třeba aby se nemstili, nebo aby je nouze nedohnala k revoltě, nebo je potřeba podporovat (naše) rodiny, protože je v nich potenciál do budoucnosti, když nechápete jiné důvody k Soucitu… Ale nemůžete pomáhat někomu, kdo by díky vaší pomoci byl pak vrahem vašich dětí… Pokud se ti Afričané přemnoží, budou muset být nějak zredukováni a jinak by tu planetu úplně udusili a ušlapali a sežrali… Je to neúprosná matematika… Nelze řešit problémy, způsobené přemnožením a nedostatkem obživy tím, že je přijmeme přemnožit se i tady… Což píšu proto, že když se na ty populační křivky podíváte, jak tam rostou miliardy Afričanů za generaci, tak tam někde vepředu je zase schod o pár miliard dolů a bude to nepříjemné, pokud se to nyní nějak přiměřeně nezabrzdí včas…)
Pokud těm přemnoženým etnikům nevnutíte nějakou formu kontroly porodnosti, tak je vedete ke stamilionovým nebo milardovým ztrátám v budoucnosti, vyřeší to nějaká epidemie nebo hladomor nebo válka, a když je přijmete sem, vyřeší to epidemie nebo hladomor nebo válka i tady… Je potřeba včas říct: Hrnečku dost, už to začíná přetékat…

Ti, co bojují proti "Rasismu", se snaží, abyste tohle nechápali, abyste popřeli své předky a zradili své potomky a všechno to tady rozdali cizím, když prý není žádný rozdíl mezi našimi a cizími a ti cizí to tady pro své množení potřebují víc, a když Globální Obchodníci potřebují čím dál víc Spotřebitelů a vy se nemnožíte dost a jim je jedno, jestli tu jako Spotřebitel budete vy nebo někdo jiný, ale nám to není jedno…
A OSN a Globalisté to přemnožení Afričanů ignorovali, protože vás stejně chtěli všechny vyhubit, nějakou epidemií nebo válkou, a když nezabral Coronavirus, příště by to byla nějaká jiná… Jaký jiný důvod mohli mít, že to přemnožení v Africe ignorovali? (ale ono je víc důvodů se domnívat, že to plánovali a plánují…)
Nebo Křesťané třeba čekali nějaký Konec Světa a že to není potřeba řešit, ale tohle byl teprve Poločas…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód